Rapportera saknade stompunkter

Anmäl gärna försvunna eller skadade stompunkter som riskerar att försvinna.

Stadens geodetiska stomnät i plan och höjd är utmärkt i den fysiska miljön genom cirka 33 000 markerade punkter. Punkterna kan vara rör i mark/berg, dubb i hus/berg med mera.

Vid mark- och anläggningsarbeten, byggprojekt och liknande kan stompunkter försvinna eller skadas.

Du får gärna anmäla stompunkter som har försvunnit, skadats eller riskerar att försvinna. Då kan vi ersätta dem så att de kan fortsätta att fungera som underlag för mätning i samband med framställning av kartor, fastighetsbildning och utbyggnad av till exempel vägar och byggnader.

Rapportera saknade eller skadade stompunkter

Ange platsen

Skriv en adress eller beskriv området så detaljerat du kan.

Bifoga bild

Bifoga bild på stompunkten eller platsen.

Vill du ha svar eller få en bekräftelse (kopia) på ditt meddelande, ange din e-postadress.

Uppdaterad