Digitala verktyg, drönare och dator, ligger på en karta.

Kartor och lantmäteri

Köp och beställ kartor, geodata och mättjänster från Stockholms stad. Ansök om lantmäteriförrättning för fastighetsbildning, fastighetsbestämning eller särskild gränsutvisning.