E-tjänster för kartor och lantmäteri

Du kan beställa ett urval kart- och geodataprodukter genom våra e-tjänster. Du kan också hitta ritningar, detaljplaner och handlingar från stadsbyggnadsnämndens sammanträden. Vissa av tjänsterna behöver du e-legitimation för att använda.

Webbkarta

Webbkartan visar hela kommunen. Du kan se grönområden, gator, torg och kvarter, fastighetsgränser med mera genom att välja vilket lager webbkartan ska visa. Webbkartan innehåller stadskartan, tätortskartan samt ortofoton. Du kan också välja att visa stadskartan med stadens grafiska profil genom kartlagret stockholmskartan. Du kan inte använda webbkartan när du söker bygglov eller begär en planändring eftersom den är generaliserad. 

Kartor och Geodata

I e-tjänsten kan du beställa underlag för situationsplan vid mindre tillbyggnad, Baskarta inklusive registerkarta, stompunkter samt ortofoton.

Fastighetsgränser på karta

I e-tjänsten kan du köpa en karta där fastighetsgränsen framgår.

Gällande detaljplan

Det finns regler som bestämmer vad och hur mycket som får byggas i varje område. Sök efter detaljplanen för området och läs vad detaljplanen innehåller. 

I e-tjänsten kan du se och spara ner gällande detaljplaner.

Arbete med ny detaljplan

En ny eller ändrad detaljplan kan komma att påverka vad du kan göra på din fastighet. Genom e-tjänsten kan du ta reda på om det pågår arbete med någon detaljplan i området. Se och spara ner alla allmänna handlingar i detaljplaner.

Ta del av ritningar i bygglovshandlingar

I e-tjänsten kan du

  • söka handlingar och information i ärenden
  • se och spara ner ritningar på befintliga fastigheter
  • se vilka handlingar som finns i ett bygglovsärende
  • om du vill ta del av handlingarna kan du besöka oss och använda våra besöksdatorer vid stadsbyggnadsexpeditionen.

Geoarkivet

I e-tjänsten Geoarkivet finns information av geokaraktär som kan förenkla och spara tid vid planering och projektering av byggnader och anläggningar.

Följ ditt ärende

I e-tjänsten kan du se

  • status och beslut
  • handlingar i ditt bygglovsärende
  • vem som är handläggare i ärendet.

Stadsbyggnadsnämnden

Läs handlingar från stadsbyggnadsnämndens sammanträden. Handlingar som visas:

  • föredragningslistor
  • beslut och protokoll
  • viss del av stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtanden och andra dokument som inte bedömts innehålla känsliga personuppgifter.

Mina fakturor

I e-tjänsten Mina fakturor kan du se alla dina fakturor från Stockholms stad.

Uppdaterad