Handlingar om din fastighet

Ta del av handlingar som rör fastighetsbildning, servitut och rättigheter för din fastighet. Du kan också beställa kopior på offentliga handlingar som rör andras fastigheter.

Olika handlingar finns hos olika myndigheter. Därför kan du behöva ta flera kontakter för att få kopior på de handlingar du söker.

Till exempel

  • förrättningsakter som rör fastighetsbildning
  • officialrättigheter
  • fastighetsplan.

Fastighetsbildningsförrättningar,  bygglov,  bygganmälan och besiktningsprotokoll

Fastigheter du äger

Du kan ta del av fastighetsbildningsförrättningar, bygglov med mera för fastigheter som du äger genom bygg- och plantjänsten. Du behöver logga in med e-legitimation.

Du kan ta del av fastighetsbildningsförrättningar, bygglov, besiktningsprotokoll för ventilation och hissar med mera för alla fastigheter i Stockholms genom stadsbyggnadsexpeditionen.

Uppge fastighetsbeteckningen samt vilka handlingar du vill ha eller aktbeteckningarna när du beställer handlingar från stadsbyggnadsexpeditionen.

Avtalsservitut bildade till och med år 1933 beställer du från Stadsarkivet.

Avtalsservitut bildade efter 31 augusti 2008 beställer du från statliga lantmäteriet.

Inteckningar

Information om hur högt fastigheten är intecknad och vilka inteckningar som finns får du från kommunala lantmäteriet.

Fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar

Befintliga fastighetsgränser med fastighetsbeteckningar är inritade på stadskartan. 

Taxeringsuppgifter

Kontakta Skatteverket.

Uppdaterad