Beställ 3D-uppdrag

Du kan beställa olika 3D-uppdrag som 3D-byggnader, byggnadsverk, solstudier, volymstudier och fotomontage.

Kravspecifikationer

Kravspecifikationen för 3D-uppdrag gäller för samtliga beställningar. För volymstudier finns en särskild.

 • skala 1:1 (enhet meter)
 • korrekt rotation mot norr enligt SWEREF 99 18 00
 • korrekt höjd över nollan, vi använder RH 2000
 • en referensbyggnad från befintlig byggnation ska vara synlig, antingen som en 3D modell eller som ett fotavtryck
 • planerad markutfyllnad ska finnas med
 • endast exteriör, inga innerväggar eller liknande detaljer
 • bifoga situationsplan/illustrationsplan som pdf
 • storleken för textur måste följa regeln “power of 2” .Till exempel: 256x256, 512x512, 1024x1024  etcetera. Max storlek är 2048x2048
 • filnamn får inte innehålla åäö
 • modellerna skickas som Sketchup 2019-filer
 • objekt mindre än 20 cm kommer inte synas, till exempel handtag på dörrar/fönster
 • texter är bäst att ha som texturer och inte som meshes. 
 • filformatet ska vara 2D DXF/DWG
 • fotavtrycket ska vara i separat lager med namn A_BYGGNADER
 • +markhöjd över nollplan ska vara i separat lager med namn A_HOJDER_MARK
 • +markhöjd ska vara placerad inom respektive fotavtryck
 • antal våningar ska vara i separat lager med namn A_LEVELS
 • antal våningar ska vara placerade inom respektive fotavtryck
 • fotavtrycken bör vara enkla i sin form och inte innehålla väggtjocklek, fönster- eller dörrsymbol
 • utkragningar i plan bör ej vara mindre <1m
 • lagernamn ska inte innehålla å, ä, ö.

Beställning av 3D-uppdrag

Fyll i formuläret för att beställa 3D-uppdrag.

* Obligatorisk uppgift

Beställare

Fyll i fälten som är relevanta

Beställningsuppgifter

Fyll i din beställning. Material bifogas separat efter kontakt med 3D-teamet.

Beställningen avser:*

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Uppdaterad