E-tjänster för kartor och lantmäteri

Du kan beställa ett urval kart- och geodataprodukter genom våra e-tjänster. Du kan också hitta ritningar, detaljplaner och handlingar från stadsbyggnadsnämndens sammanträden. Vissa av tjänsterna behöver du e-legitimation för att använda.

Kartor och Geodata

I e-tjänsten kan du beställa underlag för situationsplan vid mindre tillbyggnad samt för bergvärme, Baskarta inklusive registerkarta samt ortofoton.

Fastighetsgränser på karta

I e-tjänsten kan du köpa en karta där fastighetsgränsen framgår.

Stompunkter

I e-tjänsten kan du köpa information om Stockholm stads stompunkter i form av koordinatuppgifter och stompunktsbeskrivningar.

Gällande detaljplan

Det finns regler som bestämmer vad och hur mycket som får byggas i varje område. Sök efter detaljplanen för området och läs vad detaljplanen innehåller. 

I e-tjänsten kan du se och spara ner gällande detaljplaner.

Arbete med ny detaljplan

En ny eller ändrad detaljplan kan komma att påverka vad du kan göra på din fastighet. Genom e-tjänsten kan du ta reda på om det pågår arbete med någon detaljplan i området. Se och spara ner alla allmänna handlingar i detaljplaner.

Ta del av ritningar i bygglovshandlingar

I e-tjänsten kan du

  • söka handlingar och information i ärenden
  • se och spara ner ritningar på befintliga fastigheter
  • se vilka handlingar som finns i ett bygglovsärende
  • om du vill ta del av handlingarna kan du besöka oss och använda våra besöksdatorer vid stadsbyggnadsexpeditionen.

Följ ditt ärende

I e-tjänsten kan du se

  • status och beslut
  • handlingar i ditt bygglovsärende
  • vem som är handläggare i ärendet.

Stadsbyggnadsnämnden

Läs handlingar från stadsbyggnadsnämndens sammanträden. Handlingar som visas:

  • föredragningslistor
  • beslut och protokoll
  • viss del av stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtanden och andra dokument som inte bedömts innehålla känsliga personuppgifter.

Mina fakturor

I e-tjänsten Mina fakturor kan du se alla dina fakturor från Stockholms stad.

Uppdaterad