E-tjänster för kartor och lantmäteri

Du kan hantera sådant som gäller kartor och lantmäteri i ett par e-tjänster. Vissa av tjänsterna behöver du e-legitimation för att använda.

Var går fastighetsgränsen?

I e-tjänsten kan du köpa en karta eller ritning på stadsbyggnadskontoret där fastighetsgränsen framgår.

Stompunkter, underlag för mätning

I e-tjänsten kan du köpa information om Stockholm stads stompunkter i form av koordinatuppgifter och stompunktsbeskrivningar.

Kartor och Geodata

I e-tjänsten kan du beställa underlag för situationsplan, Ortofoto samt Baskarta inklusive registerkarta.

Följa ditt ärende

I e-tjänsten kan du se

  • status och beslut
  • handlingar i ditt bygglovsärende
  • vem som är handläggare i ärendet.

Stadsbyggnadsnämnden

Läs handlingar från stadsbyggnadsnämndens sammanträden. Handlingar som visas:

  • föredragningslistor
  • beslut och protokoll
  • viss del av stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtanden och andra dokument som inte bedömts innehålla känsliga personuppgifter.

Mina fakturor

I e-tjänsten Mina fakturor kan du se alla dina fakturor från Stockholms stad.

Uppdaterad